• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
  • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
  • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Able to speak basic English language
  • supervise a small team of 8 to 10 staff
  • Bachelor’s Degree in Microbiology/ Food Technology

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล