• วางแผนบริหารงานขายสินค้าน้ำดื่ม
  • กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมการขายและกำหนดแผนกลยุทธ์
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม

25-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Sales achievement according to target
  • Providing product information to customers
  • 3 years experience in selling medical products

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล