• Bachelor’s Degree in any field
 • Good understanding of retail businesses
 • Analyzing market information and sell

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct experiences in lending business
 • To assist in developing and launching new products
 • Good command of English plus coordination skill

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 + years of sales and marketing-related
 • Excellent command of English.
 • Existing network of contacts would be advantageous

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

20-Jan-17

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล