• มีความสามารถในการใช้ Privot table
  • สามารถวิเคราะห์การขายได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • คนรุ่นใหม่ อายุ 30-35 ชอบติดตามสื่อออนไลน์

25-Mar-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ดูแล/วางแผนงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ด้านโรงงานอาหาร

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล