• BS/BA degree in related field
  • 1-3 years related sales, sales and service
  • Prefer Sales in Chemicals/ Hospitality/ Service

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ 5-10 ปี ในด้านการบริหารงานในฝ่ายขาย
  • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ผู้ที่ชอบงานท้าทายการสร้างธุรกิจอาหารเนื้อโควากิว
  • ต้องทำงานกับผู้ประกอบการหน้าใหม่
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล