• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล