• พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
  • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
  • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

20-Jun-17

 

Applied

Site Material Coordinator

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • Site Material Tracker experience
  • Good command in English
  • Shipping Damage Documentation & Claims origination

19-Jun-17

 

Applied
  • + 3 Years experience
  • Proficient with AutoCAD and/or ePlan
  • Exp in dealing with fabricators and supplier

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล