• เก็บข้อมูลการวิจัย และบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
  • บริหารการจัดเก็บข้อมูลวิจัย ทั้งเอกสารและ e-data
  • สรุปรายงานสถานะการวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
  • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
  • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • ปริญญาตรีพยาบาลศาตรบัณฑิต
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล