• ดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ICU
  • ให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล
  • ดูแล วางแผนงานบริการพยาบาล

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล