• มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
  • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
  • รับสมัครพยาบาลไตเทียม
  • ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  • เงินเดือนที่น่าสนใจ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree and/or professional nursing qualification
  • First Aid certification.
  • Experience of working in a school

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล