• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.), พยาบาล
  • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Medical Research Technologist (QA/QC)

US Embassy Bangkok

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Bachelor’s degree in nursing science
  • Background in clinical trials, HIV/AIDS, GCP
  • 2 years of experience in a research and clinical

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล