HRD MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Responsible for human resources development
 • Strong interpersonal skills and good team working
 • 10 years experience in human resources management

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีประสบการด้านงานอบรม

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์
 • มีประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ

19-Jul-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล