• อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Excel

22-Mar-17

 

Applied
  • ใบขับขี่ประเภท 2 อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ปวช.- ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • ฝึกอบรมพนักงานขับรถประจำทาง

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล