• อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Excel

22-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล