• Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • งานสรรหาว่าจ้าง
  • งานฝึกอบรม
  • งานค่าจ้าง

24-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล