• ดูแลงานฝ่ายบุคคลทั้งหมดของบริษัท
  • เพศ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านฝ่ายบุคคล

22-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
  • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้

20-May-17

 

Applied
  • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
  • ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
  • จัดการและดูแลการอบรม On the job training

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล