• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
  • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้

24-Mar-17

 

Applied
  • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
  • ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
  • จัดการและดูแลการอบรม On the job training

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล