• มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม
  • มีประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารผลงาน
  • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Tiger soft

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • งานฝ่ายบุคคล จัดฝึกอบรบ พัฒนาความสามารถของพนักงาน
  • วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน
  • วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี

24-Apr-17

 

Applied
  • งานด้านวางแผนพัฒนาและอบรม,ติดตามผลการฝึกอบรม
  • ประสบการทำงานระดับผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล