• Solid background in HR Development
 • Specialize in Com & Ben
 • Experience in performance management, KPI setting

17-Feb-17

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Law & Regulation Compliance
 • Strong labor law knowledge
 • 5-10 years working experience in ER / Labor union

17-Feb-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการฝึกอบรม
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารผลงาน
 • มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Tiger soft

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
 • งานสรรหา-คัดเลือก บุคลากร

13-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล