• Bachelor’s degree or higher in Human Resource
  • 3-5 years of experience in human resource
  • Background in Jewelry manufacturing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
  • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล