• อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Excel

23-May-17

 

Applied
  • 3 years’ directly experience in training or HRD
  • Able to speaking and writing in English is a plus
  • 5 Day working

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
  • สรรหา และคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติที่กำหนด
  • จัดทำแผนฝึกอบรม บันทึกผลการฝึกอบรม

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล