• ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามามรถวางแผนในการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์ทางด้าน KPls,ISOและ5ส

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age 30-35, Bachelor degree in Japanese
 • 3 years experience in HR, General Affair task
 • Japanese speaking JLPT N3~N1

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior HRD Officer

Double A Network

ปราจีนบุรี

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in training and development
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • Good command of the English language

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To proceed recruitment to get the right person
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD,
 • 4 years in human resources function, payroll proce

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • People Management, Employee Engagement, Career Dev
 • Result-oriented, proactive self-starter
 • Good command of English

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years’ experience in HR Development
 • Happy workplace activities arrangement skill
 • English proficiency (written and spoken)

24-Mar-17

 

Applied

HRD Supervisor

RWP CO., LTD.

ชลบุรี

 • Career development knowledge.
 • At least 2 years of experienced in L&D function.
 • Good command of both written and spoken English.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบป.ตรี สาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regional HR Manager

JAC International

ปราจีนบุรี

 • Provision of all benefits established by law
 • Creation and submission of all needed management
 • Evaluation of internal training needs

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • บริหารจัดการงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Mar-17

 

Applied
 • 3 years experienced in HRD/OD
 • Bachelor Degree or Master Degree in Human Resource
 • Direct Experience in Training & Development

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform the driving test and evaluation to driver.
 • Do the safety communication via toolbox
 • Co-ordinate with site safety person

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To proceed recruitment to get the right person
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD,
 • 4 years in human resources function, payroll proce

24-Mar-17

 

Applied
 • Recruitment Service
 • 2-3 Years Experience in HRM, Sales, CS
 • Pattaya

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานด้านการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง
 • ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
 • ควบคุม ดูแลจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

23-Mar-17

 

Applied
 • 30-35 years old
 • Degree in Human Resource Management
 • 5 years’ experience in HRM, recruitment

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • VISA & Work permit
 • training, skills development training
 • training road map, training programs

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานด้านงานบุคคลทั่วไป เช่น การรับสมัครงาน
 • เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี

23-Mar-17

 

Applied
 • 5y in HRM/HRD (Min 3y in Management Level)
 • BA in HRM or related fields
 • Fixed Bonus, Provident Fund, Life & Accident Ins.

23-Mar-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age between 35-45
 • Bachelor's degree in any related field
 • At least 5 years experience in Human Resources

23-Mar-17

 

Applied
 • Good skills in PMS (Performance Management System)
 • Strong knowledge & experience in HRD
 • Good in communication skills in english

23-Mar-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good command of Spoken and Written English.
 • Manage and organize training programs
 • Able to work in Chonburi (Amata Nakorn I.E.)

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRBP, Center of Excellence, Change management
 • succession planning, COE, Internal Communication
 • Gap analysis, OD, Organization Development

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • 5 years HR generalist experience
 • Strong experience in functions of HRM and HRD

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in Human Resources
 • Thai national
 • Have good communication and coordinate skills

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in general HR functions
 • Can work independently, modern HR
 • Very good command of English

22-Mar-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Degree preferably in Law, Human Resources.
 • 5 years in Human Resources.
 • Excellent command of English.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related field.
 • At least 5 years' experience in HRD
 • Good in English Communication Skill

22-Mar-17

 

Applied
 • 10 year experiences in labor relations
 • Understanding in Thai Labor laws and regulations
 • Manufacturing background

22-Mar-17

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อย งานดูแลพนักงานในบริษัท
 • ร่วมจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ทั้งภายใน และออกพื้นที่

21-Mar-17

 

Applied
 • Being responsible for sourcing, screening
 • Managing vendor relations/partnerships
 • Overseeing workforce planning, utilisation

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Human Resources Management
 • 5 years’ experience in payroll and benefits
 • knowledge and experience of using HRIS

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree (HR or related field)
 • Responsible for Recruitment and Training
 • Maintain and update the job description Database

21-Mar-17

 

Applied
 • Female age 30-35, Bachelor degree in Japanese
 • 3 years experience in HR, General Affair task
 • Japanese speaking JLPT N3~N1

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ ด้านปฐมวัย
 • รักเด็ก รักวิชาชีพครู
 • ดูแลและทำการสอนผ่านสื่อการเรียนรู้ชนิดต่าง ๆ

21-Mar-17

 

Applied
 • Good knowledge in whole scopes of Human Resources
 • Proficient in English(Spoken, Written, Read)
 • Strong handle in Recruitment and Labor Relations

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Associate with HR Manager to develop and implement
 • Preparation of recruitment literature & job advert
 • Associate with HR Manager HR Improvement Project

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งสายตรวจหรือตำแหน่งที่เกี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

21-Mar-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี Bachelor's Degree
 • บันทึกประวัติฝึกอบรมของพนักงาน
 • สรุปสท. 2 ประจำปี ส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

21-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ=
 • จัดการออกประกาศของบริษัทฯ
 • ดูแลการเลื่อนตำแหน่งงาน,การแต่งตั้ง,โอนหรือโยกย้าย

20-Mar-17

 

Applied
 • enthusiastic, eager to learn
 • high responsible, having logical mindset
 • prioritize work, fast learner

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in HR related fields
 • Male/Female, 40~50 years old
 • Recruitment, payroll, HR development

20-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Organization Development,Engineer.
 • 0-3 years experience in organization development.
 • TOEIC score of 550 is required.

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

20-Mar-17

 

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Labour Laws knowledge
 • Excellent command of both written & spoken English

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Background from manufacturing
 • Good knowledge in HRD & OD
 • Good command of English

20-Mar-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคล 3 ปี ขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล