• Play key role in Human Resources Business Partner
  • Manage and control HR Processes and Procedures
  • Lead and monitor HR related activities

25-Apr-17

 

Applied

HR Officer / พนักงานฝ่ายบุคคล

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
  • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล