• ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท การจัดการทรัพยากรบุคคล/บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ > 3 ปี สายงานทรัพยากรบุคคล

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 35-38 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Human Resources
 • 5 year’s hands-on HRD or technical development

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM
 • Take care about employees living
 • Develop employees abilities and performances

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HEAD OF HR - 70K

Adecco Phaholyothin Recruitment Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • HEAD OF HR
 • 70,000 baht
 • Retail business

27-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • มีความรู้ Competency และ KPI
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล

27-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสรรหา และพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถค้นหาและทาบทามผู้สมัครจากแหล่งงานที่หลากหลาย
 • ช่างสังเกต มีทักษะในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์คนได้

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 28 - 45 years old
 • Bachelor Degree in related field
 • At least 2-3 years’ experience

23-Jun-17

 

Applied
 • โปรดเตรียมเนื้อหาและ present การสอนในวันสัมภาษณ์
 • มีประสบการณ์และทักษะในการสอนเชิง Soft Skill
 • มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการธนาคาร

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล