• HRD and HROD
 • BangkokOffice and Nakornpathom
 • เงินเดือน N/A

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

23-Jun-17

 

Applied
 • ยื่นฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน เงินสมทบ , และค่าแรง

23-Jun-17

 

Applied

HRD MANAGER

Food Village Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศชาย/หญิง, อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน HRD ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนงาน และจัดทำหลักสูตรได้

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล