• At least 5 years experience in HR functions
  • Employee relations, benefits and welfare
  • Conduct orientation, training

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • สรรหาว่าจ้างบุคลากร
  • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

26-May-17

 

Applied
  • ยื่นฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจด้าน เงินสมทบ , และค่าแรง

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล