• Knowledge of Human Resource Development
  • Good communication of both spoken & written Eng
  • Good communication and interpersonal skills

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล