• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารจัดการ ระบบงาน HRM และ HRD
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources.
 • 5 experienced in training and development.
 • Experience in initiating training programs.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources Management, Law, Political
 • >7 years of experiences in HR
 • TOEIC score must be at least 600

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Actively search,design and implement methods
 • Analyza business information for L&D strategy
 • Plan, manage and handle an internship program

21-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการสรรหา, ฝึกอบรม, สวัสดิการ, แรงงงาน
 • การจัดทำค่าแรง-เงินเดือน
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล