• เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
 • สนใจงาน HRM , Recruit , HRD

23-Jun-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลทีม HR ของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD
 • Aged between 30-37 years old.
 • At least 5 years’ experience in HRD

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Recourse, Accounting
 • At least 0-2year experience on HR or Admin
 • Understanding or having experience in implementing

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, PVD Fund, Medical Ins, Housing
 • High Reputation Automotive Parts Manufacturer
 • At least 7 yrs. experience in HR

22-Jun-17

 

Applied
 • สรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่
 • จัดทำเอกสาร ISO ทีเกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ด้านทรัพยากรมนุษย์

21-Jun-17

 

Applied
 • Employee Relations
 • Compensation and Benefit
 • ER manager

29-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล