• กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
  • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
  • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

25-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล