• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Officer
 • Compensation & Benefit
 • Organization Development, HR OD

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in long history Japanese
 • Opportunity to utilize your HR skill
 • Opportunity to work in company which have a good

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of HR

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Acting as principal manager for all Human Relation
 • 10 years of working experience in HROD, HRD, HRM
 • Excellent command of English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Ambitious, hard-working, recruiting experience
 • 5-day week, fast growing company, int. management
 • Monthly Salary: 18,000 - 25,000 THB

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5+ years of experience in full spectrum HRM
 • Organizational change, culture change, competency
 • Having experience in munafacturer background

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สอนและควบคุมการสอบงานเชื่อม
 • มีความพร้อมในด้านการปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ
 • มีความพร้อมในการถ่ายทอดงานเชื่อมโลหะ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในงานฝึกอบรม 1 ปี
 • กำหนดหลักสูตร วางแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality,Male/Female,38-45 years old,
 • Min 10 years exp as HR field at any business field
 • 40,000-50,000 THB + Bonus, Japanese Food Company

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Information Technology
 • Mobile application
 • training and teaching

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • train
 • deveop
 • curriculum development

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Beauty Consultant National Training Manager

CPM Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Possess Passion for luxury
 • Bilingual of English and Thai
 • Excellence in communication skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Good knowledge in HR Function.
 • Good communication and interpersonal skill
 • At least 10-15 year experience in HR Function.

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Technical
 • At least 3 year experience as a training instructo
 • Good command of English

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experiences
 • Can use English as working language
 • Chinese Speaking is Advantage

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Supervisor

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Exp. 5 years HRM,HRD
 • Thai company, Ramintra road
 • Apply inthiraporn.k@manpower.th.com

24-Mar-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Full spectrum of HRM/HRD strategic planning
 • Develop and lead implementation of human resources
 • Guides management and employee actions by research

24-Mar-17

 

Applied
 • Performance Management System
 • Talent Management
 • Leraning Development

24-Mar-17

 

Applied
 • Be responsible for the strategic management
 • Solid experience of HR transformation
 • Competency Framework

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Diploma in behavioral science
 • Sales Mentoring and Coaching
 • Sales Training – Planning and Development

24-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for obtaining visas
 • May also work with relocation firms,
 • Chance to work with Automotive companies

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year of relevant experience in training.
 • Excellent communication skills.
 • Ability to work under pressure.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Facilitating in-house and public training program
 • Implement and follow up Career and Succession plan
 • Evaluate, update training record and contact DSD

24-Mar-17

 

Applied
 • 5 years of experience in training
 • Experienced with ISO system
 • knowledge of HRM/HRD and Thai labor law

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in HR or related
 • 1-5 years experiences in HRD
 • Good command in English

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้าน งานบริหารบุคคลอย่างน้อย 17 ปีขึ้นไป
 • การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Generalist; recruitment, C&B, L&OD
 • MNC and FMCG experience is preferrable
 • Fluent English, good interpersonal skill

24-Mar-17

 

Applied
 • Proven record in HR as Regional role
 • Fluent in Japanese and English
 • Familiar with Japanese company

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year experience in Corporate Recruitment/Consult
 • Strong interpersonal skill
 • Result-oriented with Can-Do attitude

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ
 • ดูแลเรื่องสัญญาจ้าง
 • ดูแลเรื่องงานฝึกอบรม

24-Mar-17

 

Applied
 • HR degree with experience in trainings
 • Dynamics and strong presentation skills
 • Manufacturing background

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม 1 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for full scope of recruitment
 • Experiences in recruitment, OD, training
 • Female Only

24-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 10 years working experiences in HRD.
 • Oversea the full scope of HRD in the areas
 • Good command of English (TOEIC = 500).

24-Mar-17

 

Applied
 • Proven successful customer service experience
 • Develops team performance and individuals
 • Take responsibility for the outcomes of customer

24-Mar-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • นัดหมายบุคคลากรเข้าสัมภาษณ์
 • ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามามรถวางแผนในการฝึกอบรม
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Human Resource or related
 • 3-5 yrs exp in recruitment, recruitment agency
 • Good Command of English

24-Mar-17

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 30-35
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • At least 3 years of work experience

24-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความคิดริ่เริ่ม,สร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • HROD
 • HRD
 • Training

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

VP, Leadership and talent development

dtac

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years of relevant experience
 • Develop and drive a Leadership development agenda
 • Develop and drive a talent management program

24-Mar-17

 

Applied

AVP, Leadership Development

dtac

ปทุมวัน

 • Bachelor's degree or higher from a reputable
 • At least 8 years of relevant experience
 • Excellent command of English both written

24-Mar-17

 

Applied
 • Contribute training program for Telemarketing
 • Design and develop efficient training tool kit
 • Facilitate and arrange all necessary equipment

24-Mar-17

 

Applied
 • Recruitment, sourcing, New graduate
 • Business Development, tele sales
 • negotiations

24-Mar-17

 

Applied
 • Group's talent management strategy
 • Fantree Academy
 • Design the content and learning experience

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develops organization strategies
 • Implements human resources strategies
 • Manages human resources operations

24-Mar-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล