• ปฏิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย7 ปี บริหาร 2 ปี
  • สามารถปิดบัญชีประจำเดือน และจัดทำงบการเงินรวมได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Farn Manager / ผู้จัดการฝ่ายไร่

Banpong Sugar Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • มีทักษะการบริหารข้อมูลและการใช้เครื่องมือเกษตรกล
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร
  • บริหารทีมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Sugar Plant operation management
  • Communication Proficiency
  • Problem Solving/Analysis

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล