Chief Financial Officer ( CFO )

THE STEEL INDUSTRY CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ตัดสินใจในเรื่องของบัญชีและการเงินของบริษัท

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Direct experience in accounting and finance
 • Competitive compensation
 • Opportunities for internationally working

18-Jun-17

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Chief financial officer

D-Land Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO 3 ปี ขึ้นไป
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินขอ
 • บริหารงบการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษ

18-Jun-17

 

Applied

Chief Financial Officer (CFO)

Q Hunter Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Accounting
 • Finance
 • listed

16-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล