Technology , Innovation and Engineering Center Director

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • Master degree in Engineering or related field,
  • 10+ years of work experience
  • Good English literacy,

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Financial Officer ( CFO )

The Steel Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจในเรื่องของบัญชี การเงิน
  • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล