• ประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินอย่างน้อย 20 ปี
  • ประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตอย่างน้อย 15 ปี
  • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การประสานงานดีมาก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างน้อย 20 ปี
  • ประสบการณ์ด้านพลังงานชีวมวล(Biomass) พิจารณาพิเศษ
  • ประสบการณ์การวางแผนกลยุทธิ์การดำเนินธุรกิจ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
  • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
  • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

15-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล