Financial Controller

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • Manufacturing experiences
 • Electronic Manufacturing Solutions
 • International Financial Reporting Standard

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานบริการงานขายสินค้าเครื่องจักรก่อสร้าง
 • วางแผนงานขาย
 • ควบคุมงานขายบริหารงานขาย

23-Mar-17

 

Applied
 • ความชำนาญด้านงานขายเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายระดับ Senior มาก่อน
 • สามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้กับงานขาย

23-Mar-17

 

Applied
 • ผู้บริหารด้านการบัญชีและการเงิน
 • Chief Financial Officer
 • CFO

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล