• ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
  • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
  • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

23-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล