Managing Director - Power Plant

Fircroft (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Develop new potential projects
  • Over 10 years's experience
  • managing commercial, accounting

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
  • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
  • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

05-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล