• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 45-50 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป วุฒิวศบ. หรือวทบ.ที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.สายงาน QA อย่างน้อย 20ปี

21-Apr-17

 

Applied
  • กำหนดทิศทางนโยบายและกลยุทธ์
  • วางแผนและควบคุมการใช้เงิน
  • วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล