• อายุ 21-28 ปี สามารถทำงานเป็นทีม ชอบเรียนรู้สินค้า
  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขาสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ระบบคอมพิวเตอร์ Window และ Network

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ENGINEER

Chevalier Network Solutions Thai Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • Male, 22-30 years
  • New Graduate student are welcome
  • High vocational or higher in Telecommunication.

16-Jan-17

 

Applied
  • Degree in Engineer(Telecom, Elec, Computer) , IT
  • สามารถปฏิบติงานเป็นกะ และหมุนเวียนวันหยุดได้
  • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล