• อายุ 21-28 ปี สามารถทำงานเป็นทีม ชอบเรียนรู้สินค้า
  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขาสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ระบบคอมพิวเตอร์ Window และ Network

10-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล