• ควบคุม ดูแลการติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์
  • จัดทำข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
  • พัฒนางานระบบ IT เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

25-Mar-17

 

Applied
  • Degree in Engineer(Telecom, Elec, Computer) , IT
  • สามารถปฏิบติงานเป็นกะ และหมุนเวียนวันหยุดได้
  • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล