• Strategic Business development
  • Development of new clients and market segments
  • Develop partner relationships

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1

14-Feb-17

 

Applied

DAS/IBC RF Engineer

CellConsult Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้าน RF
  • ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1
  • ทำการ Survey ระบบ 2G/3G ภายในอาคาร

14-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล