• 0-5 years working experience for 2G/3G/LTE
  • A broad understanding of a modern day GSM/HSPA/LTE
  • Drive test tools

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล