• Product Manager
  • นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาวางสเปก หรือ TOR โครงการ
  • สนับสนุนการขายให้คำปรึกษา, ออกแบบ ระบบสายสัญญาณ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree in Engineer(Telecom, Elec, Computer) , IT
  • สามารถปฏิบติงานเป็นกะ และหมุนเวียนวันหยุดได้
  • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์

20-Jul-17

 

Applied
  • Basic for Network Engineer
  • Project Management
  • มีความรู้ทักษะการควบคุมงานวิศวกรรม

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล