• ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Banking Design

01-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ IP Network ของ Service Provider
 • มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ Presale พิจารณาเป็นพิเศษ

28-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in TI Engineering, Telecom
 • IT Engineering, Computer Science
 • SI function / IT Project Manager

28-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • More than 3 years experience
 • Have technical skill

27-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Windows Server
 • Install, implement, trouble shooting in windows
 • Windows System backup & Recovery

27-Feb-17

 

Applied
 • UNIX-AIX, SUN, Linux
 • UNIX System Engineer
 • UNIX System Administrator

27-Feb-17

 

Applied
 • Mainframe Technical Specialist
 • Support zOS, CICS, DB2, zVM or zLinux
 • At least 5 years in managing technical team

27-Feb-17

 

Applied
 • Working knowledge of SAN, NAS,
 • 5 year's experience
 • Experience installing, configuring, and maintain

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล