• SHIPPING ACCOUNTANT,
  • เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
  • ปริญาตรี สาขาการบัญชี อายุ 20 - 30 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล