• Opportunity to work closely to Japanese staff
  • Opportunity to improve QA skill
  • Able to work in the company listed

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล