• Bachelor's Degree in related field
  • 5 years direct experience in garment
  • Good in English communication skill

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor's Degree in related field
  • 5 years experiences working in manufacturing
  • Fluent in English communication

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
  • มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล