• Supplier Management
 • Sport
 • Textile and Garment

23-Jan-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Supply chain and Manufacturing Operations
 • R&D, CAPEX, Procurment, Project Management
 • Multinational company, market leader

20-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการPackingเสื้อผ้า
 • มีประสบการณ์ในงานGarment / Packing
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมงานการผลิต ในแผนกเย็บ ธุรกิจGarment
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • สามารถเย็บผ้า และใช้จักรเย็บผ้าได้หลากหลาย

18-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบวัตถุดิบผ้า ทั้งผ้าดิบ
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ทางกระบวนการQA วัตถุดิบ งานGarment

18-Jan-17

 

Applied
 • พัฒนาคุณภาพในการผลิตของโรงงานทั้งด้านประสิทธิภาพ
 • การจัดสมดุลสายการผลิต เพิ่มผลผลิตทางด้านการ์เม้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

18-Jan-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี , การเงิน
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อส่งงานตัวอย่าง และงานอื่นๆ
 • มีความรู้ในเรื่องงานGarment ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้า

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล