• ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการออกแบบสิ่งทอ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบ เช่น Photoshop
  • รับงานจากหัวหน้างานประกอบด้วย Artwork , art ผ้า

13-Feb-17

 

Applied

Colourist

Turnbull Designs Co., Ltd.

นครราชสีมา

  • Male or Female
  • Production colourist with textile colour matching
  • Needs to be quick thinking

13-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล