Production assistant

Chantasia Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

  • Good communication in English
  • Computer : SAP,INFOLOG
  • At least 3 years experience in Production Planning

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหการ/สิ่งทอ
  • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
  • ควบคุมและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบในการผลิต

26-May-17

 

Applied
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • ดุแลระบบไฟฟ้า, ระบบ PLC

25-May-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล