• 5 years’ experience in sourcing and procurement
 • The successful candidate will be very hands-on
 • Very good English skills are essential

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
 • เขียนแบบ,ออกแบบเครื่องประดับ

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ช่างพิมพ์/ช่างเทียน/ช่างแต่ง/ช่างฝัง/ ช่างขัด
 • ช่างหล่อ/ช่างปั๊ม/ช่างชุบ/พนักงานล้างรอน

26-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยผจก.ฝ่ายผลิตควบคุมดูแล บริหารทรัพยากรในฝ่าย
 • มีความรู้ด้านจิวเวลรี่เป็นอย่างดี

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานชุบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของแผนกชุบทั้งระบบ
 • มีความรู้ความชำนาญในงานชุบ(เครื่องประดับ)

26-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำแม่พิมพ์ งานปั๊มทั้งหมด
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

26-May-17

 

Applied
 • ควบคุมงานบริหารจัดการโรงงานเครื่องประดับทั้งระบบ
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโรงงานเครื่องประดับ

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ในงานจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ

26-May-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับ
 • ใช้โปรแกรม Rhino / Matrix ในการออกแบบ

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวอุตสาหการ
 • บริหารจัดการด้านธุรกิจจิวเวลรี่ อย่างน้อย 3 ปี
 • บริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างคุ้มค่าสูงสุด

26-May-17

 

Applied
 • Key Account Management
 • Specialize in heavy Industry
 • Mechanical Engineering background

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Manager - Adhesive Automotive

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Lead team to manage MNC clients
 • Build a relationship with the key customers
 • Drive sales strategies

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านออกแบบเครื่องประดับ และ อื่นๆ
 • มีทักษะการออกแบบด้วยมือ และคอมฯ Jewel CAD

12-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล