• ปริญญาตรี สาขา อัญมณี เครื่องประดับ วิศวอุตสาหการ
  • สามารถวางแผนการผลิต และควบคุมกระบวนการผลิต
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตจิวเวลรี่

13-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา บริหาร วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี
  • จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล