• Age 25-35 years old, Bachelor's Degree
  • Jewelry experience
  • Able to work full time in Chonburi.

22-Jun-17

 

Applied
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานจิวเวลรี่อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล