• ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน
  • มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • สร้างสรรค์และผลิตงานสปอตโฆษณาส่งเสริมรายการ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Strong experience in Media Buyer in media agencies
  • Develop &maintain relationships with media vendors
  • Experience in digital marketing with good English

19-Jan-17

 

Applied
  • Experience in Online Media Planning, Digital Media
  • Knowledge in IMC and SEO
  • Perform initiative and creative idea for campaign

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล