• have experience in Graphic communication design
  • proficiency in using design software
  • have passion for graphic,media and retail

28-Mar-17

 

Applied
  • จัดซื้อ
  • ประสานงานต่างประเทศ
  • ภาษาอังกฤษ

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล